Czarnoksięstwa humanistów

Jerzy Kmita - Czarnoksiestwa humanistow
Czarnoksięstwa humanistów to zbiór 27 szkiców napisanych przez prof. Jerzego Kmitę, wybitnego filozofa i metodologa humanistyki, w latach 1976-1979. Ukazywały się one, w poznańskim czasopiśmie pt. "Nurt". Autor w każdym szkicu analizuje i piętnuje różnego rodzaju zjawiska spotykane w praktyce badawczej humanistów, które obniżają wiarogodność i zaufanie do humanistyki. Podkreśla niewystarczającą kompetencję metodologiczną humanistów, niekiedy ich nieporadność myślową lub stwarzanie pozorów głębszego przemyślenia problemu, niż de facto miało to miejsce. Często też zdarza się humanistom, iż w obliczu niewystarczającej argumentacji naukowej, podpierają się światopoglądem lub ideologią. Łącznie nazwał je "czarnoksięstwami humanistów".

Witamy na stronie naszej Fundacji!

Serdecznie witamy na stronie naszej Fundacji. WIĘCEJ

Polecamy: