Mateusz Bonecki, Jerzy Kmita – interpretacja humanistyczna i społeczno-regulacyjna koncepcja kultury, w: Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna, Nr 2, Tom I, 2012, ss. 178-198Link do pliku

Jan Grad, Jerzy Kmita (1931-2012) – wspomnienie, w: NAUKA, 3/2012, ss. 177-188Link do pliku

Krystyna Zamiara, Droga twórcza Jerzego Kmity jako sekwencja przesunięć problemowych, w: Wokół idei filozoficznych i kulturoznawczych Jerzego Kmity, 2011/1, tom 12, ss. 109-127Link do pliku

Polecamy: