Komitet Honorowy

Rada Fundacji Instytut im. Jerzego Kmity powołała Komitet Honorowy Fundacji.    

W skład Komitetu Honorowego Fundacji wchodzą:

prof. dr hab. Teresa Kostyrko

prof. dr hab. Barbara Kotowa

prof. dr hab. Jan Such

prof. dr hab. Tadeusz Zgółka

prof. dr hab. Władysław Kot

dr Krzysztof Kostyrko

Uroczystość wręczenia aktów powołania odbyła się

11 grudnia 2014 roku.

Polecamy: