Organy

Zarząd Fundacji:

Grad Jan Tadeusz – Prezes

Bonecki Mateusz Jan – Wiceprezes

Solak Marlena Krystyna – Wiceprezes

Lutomska Maria Agnieszka – Sekretarz

Koziej Maria Barbara – Skarbnik

 

Rada Fundacji:

Anna Bronisława Pałubicka – przewodnicząca

Piotr Paweł Bauć

Jan Andrzej Pomorski

Tadeusz Andrzej Wojewódzki

Wojciech Lech Wrzosek

Andrzej Zaporowski

Paweł Stanisław Zeidler

Polecamy: